verwijzing

De patiënt voorop

Mondzorg Damlaan hecht veel waarde aan een goede samenwerking tussen tandarts en mondhygiënist. Wij geloven dat de patiënt gebaat is wanneer zorgverleners helder en duidelijk met elkaar communiceren.


Kennisgeving

Wanneer een patiënt bij ons komt, maar ook wanneer een patiënt naar ons is verwezen, nemen wij altijd contact op met de tandarts.  Uiteraard vragen wij eerst toestemming aan de patiënt om de behandelend tandarts te mogen benaderen.


Feedback en regie

Het is onze verantwoordelijkheid om de verwijzend tandarts te voorzien van adequate feedback zodat deze de regie kan blijven voeren over de zorg voor de pätient. Wij doen dit door middel van verslaglegging en rapportage op de volgende momenten:


   • Na de intake van de patiënt;
   • Nadat de eerste behandeling heeft plaatsgevonden;
   • Na herbeoordeling van de mondsituatie;
   • Na evaluatie van de behandeling;
   • Bij het constateren van bijzonderheden. 


Soepel proces

Om de zorg voor de patiënt zo soepel mogelijk te laten verlopen stellen wij het op prijs wanneer een verwijzing vergezeld wordt van een ingevulde gezondheidsvragenlijst en een verwijsbrief met daarop de volgende informatie:


    • Medische gegevens;
    • Eventuele röntgenfoto’s (deze sturen wij weer terug);
    • Reden van de verwijzing;
    • Aanbevelingen.


Samenwerking tandarts en mondhygiënist

Patiënten zijn gebaat bij een goede en zorgvuldige informatie-uitwisseling tussen de tandarts en de mondhygiënist. Mondzorg Damlaan werkt samen met meerdere tandartspraktijken in de omgeving Voorburg-Leidschendam, Rijswijk, Voorschoten, Zoetermeer en Den Haag. Wilt u meer weten over onze praktijk en handelwijze of bent u benieuwd naar de behandelingen van Mondzorg Damlaan, neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.

 

Bel ons op

of maak direct een afspraak:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam
mm-dd-jjjj
× How can I help you?