De mondhygiënist

Ulas Uzun

Praktijk voor mondzorg en mondhygiëne

“Even voorstellen. Mijn naam is Ulas Uzun, mondhygiënist. Ik heb een HBO opleiding Mondhygiëne aan de hogeschool te Utrecht gevolgd en heb in juli 2004 mijn diploma voor Mondhygiëne in ontvangst mogen nemen. Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan bij een parodontoloog, een algemene tandartspraktijk, een vrijgevestigde mondhygiënepraktijk en een kindertandheelkundige praktijk. Inmiddels ben ik al ruim 9 jaar actief als mondhygiënist.

Alleen diegenen die in het bezit zijn van het wettelijk erkende HBO diploma Mondzorgkundige of Mondhygiëne mogen de titel ‘mondhygiënist’ voeren. Dit is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, de zogenaamde BIG wet. In de BIG wet worden het deskundigheidsgebied en de opleidingseisen duidelijk uiteengezet.

Kort na het ontvangen van mijn diploma ben ik als mondhygiënist aan de slag gegaan. Als erkend mondhygiënist sta ik ingeschreven in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten en onderschrijf ik dan ook de Gedragscode voor Mondzorgkundigen.

Als mondhygiënist ben je nooit uitgeleerd. Nieuwe technieken, behandelmethoden en inzichten volgen elkaar in rap tempo op. Ik volg dan ook regelmatig nascholingstrajecten en cursussen.

Ik vind het belangrijk dat mijn patiënten zich op hun gemak voelen in mijn praktijk en altijd weten waar ze aan toe zijn. Tijdens mijn behandelingen praat ik veel tegen mijn patiënt en vertel ik ze precies waar ik op dat moment aan werk. Ik ben altijd duidelijk over de kosten; ik hecht er veel waarde aan dat mijn patiënten niet voor onverwachte uitgaven komen te staan. Ook vertel ik de mensen graag hoe ze thuis zelf kunnen bijdragen aan een optimale mondgezondheid.”

Mijn naam is Sofieke van der Werff, Mondhygiënist.

Ik ben sinds oktober 2013 2 à 3 dagen werkzaam als mondhygiënist bij mondzorg Damlaan. In 2013  ben ik afgestudeerd aan de hogeschool Utrecht. Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan bij verschillende tandheelkundige disiplines zoals Paradontologie, Bijzondere tandheelkunde en Kaakchirurgie. Naast mijn werkzaamheden op de Damlaan ben ik ook nog werkzaam bij een tandartspraktijk in het centrum van Den Haag.

Mijn doel is een goede kwalitatieve mondzorg aan te bieden, waarbij de patiënt persoonlijk benaderd wordt.